מספר טלפון:
0800-0001642

שעות פעילות:
בכל ימות השבוע 20:00-22:00

מאמרים

בדידות

  מחקר מפורסם עקב אחרי קבוצת אנשים במשך 75 שנים, מגיל ילדות ועד זקנה. במעקב אחר נתונים שונים, נמצא ממצא מרתק – הנתון שמנבא בצורה

Read More »

בעקבות המלחמה בישראל

בעקבות המלחמה בישראל 'מתן קו קשב ותמיכה בעברית' פועל במתכונת מורחבת
הקו זמין בגרמניה ובכל אירופה בכל יום בין השעות 20:00-22:00 במספר 493023283794+ (בכל אירופה), במספר 08000001642 (בגרמניה) או בוואטסאפ במספר 49-176-84958019 +